PROJEKTY PARTYCYPACYJNE

 

Projekt Kolacja na rynku

Do jednego stołu zaprosiliśmy wszystkie grupy społeczne: wykluczonych, urzędników, nauczycieli, bezrobotnych, uczniów, biznesmenów, emerytów. To pierwsza w historii spontaniczna próba zjednoczenia lokalnej społeczności. Pokazaliśmy, że potrafimy mimo różnic w poglądach czy hierarchii społecznej usiąść przy jednym stole, dzielić się jedzeniem i rozmawiać.

 

64646
5474574
32320
5474
5845
365654
michał stachyra
54644444
584333
6855
634565
44646
fundacja kzmrz

 

Projekt Jadłodzielnia

Stworzyliśmy też pierwszą w Kazimierzu Dolnym Jadłodzielnie.

Miejsce z ogólnodostępną lodówką, gdzie dzielisz się lub częstujesz za darmo jedzeniem.

Jadłodzielnia powstała w centrum Kazimierza przy PKS.