excluded / wykluczeni

EXCLUDED to wieloetapowy projekt, który dotyczy osób wykluczonych ze społeczeństwa z powodów uzależnień alkoholowych. Osoby takie są najczęściej nieakceptowane, pozbawione wsparcia instytucji, nie otrzymują profesjonalnej opieki medycznej czy psychologicznej. Są na granicy życia i śmierci. Poruszają się po miasteczku niczym duchy, które nie wiadomo czy pojawią się następnego dnia. A jeśli nie, to zostaną zastąpieni przez kolejnych. Tak było zawsze.
Projekt Excluded ma na celu zaktywizować wykluczonych poprzez zaangażowanie ich w działania artystyczne. Sztuka ma tutaj za cel pomóc wykluczonym odnaleźć sens życia, przywrócić wiarę w siebie i dzięki temu powrócić do społeczności.
Ponadto projekt ma na celu uświadomić lokalnej społeczności, że każdy wykluczony ma prawo do drugiej szansy i odrobiny szacunku.